What's happening

Date: 
31.08.2019 to 06.10.2019

Lotta Engström vill med sin konst synliggöra samtiden, naturen, kretsloppet och den på­verkan vi människor har. Hennes önskan är att så ett frö och väcka en tanke hos betraktaren kring dennes förhållningssätt till klimatet och miljön.

Lotta Engströms konstnärskap har under de senaste åren influerats allt mer av miljö- och klimatfrågor samt de konsekvenser klimat­förändringarna medför för djur, natur och människor.

More information: https://visitlulea.se/sv/evenemang/tellus/1391165