Gdańsk Model United Nations

Date: 
25.10.2019 to 27.10.2019

Gdańsk Model United Nations to konferencja organizowana przez uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności. W dniach 25-27 października 2019 roku uczniowie z całej Polski wcielą się w role delegatów państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby podczas obrad modelowanych na te w prawdziwym ONZ, debatować nad rozwiązaniami problemów, z którymi aktualnie mierzy się nasz świat w komitetach o różnej tematyce.

More information: https://visitgdansk.com/wydarzenia/gdansk-model-united-nations,w,24495