Lunchföredrag om hörsel, buller och kognition

Date: 
05.12.2019

Samhällsspegeln är en serie intressanta lunchföredrag på Trelleborgs bibliotek, denna gång om sambandet mellan hörsel, buller och kognition med Jonas Brännström.

Lunchföredrag med Jonas Brännström - Vad är sambandet mellan hörselnedsättning och kognitiv prestation? Att kunna höra, lyssna och förstå är centralt för att människor ska kunna kommunicera med varandra. Föreläsningen ger en övergripande bild av den mänskliga hörseln, konsekvenserna av hörselnedsättning och tinnitus. Den ger inblick i hur hörselnedsättning och buller tycks inverka på kognitiv prestation och varför hörselnedsättning verkar vara en riskfaktor för demens.

More information: http://www2.visittrelleborg.se/sv/evenemanget/1830509/lunchf%c3%b6redrag...