Lunchföredrag om svensk klimatpolitik i ett internationellt sammanhang