Powiatowy Konkurs Plastyczny, pt. „Moja mała i duża Ojczyzna”